CHANGE LANGUAGE : فارسی
AVAYE SOLH VA DOOSTI { Back To List }
solh

Vocal : Zohreh Karimnia
Setar : Elham Kazemi
Kamancheh : Asareh Shekarchi
Oud : Behnaz Behnamnia
Tonbak : Maryam Molla

Tracks
Haft Zarbi Chahargah ( Hosein Alizadeh )
Avaz - daramad
Tasnif E Hezar Dastan ( Amir Jahed )
Avaz Zabol
Tasnif E Negara
Reng Chahrgah ( roknodin Mokhtari )
Avaz ( Hoda Pahlavi )
Tasnif Bota Bota ( Soltan Khanom )
Reng Shahr Ashoub
Ghale Hesar
Tasnif Gol Afshan ( Zohreh Karimnia )
Pish Daramad ( Ostad Bahari )
Avaz
Tasnif Shahe Man ( Morteza Khan Ney Davoud )
Reng Esfahan
Avaz Bayat Rajeh
Tasnif Kahroba
Ghete Razo Niaz
Avaz
Avaz E Bakhtiari
Tasnif Iran ( Dravish Khan )
Chahar Mezrab ( Abolhasan Saba )