CHANGE LANGUAGE : فارسی
ZAHI ESHGH { Back To List }
love

groohe avaye doost
avaz: Zohreh karimnia
Composer setar fariba hedayati
tombak setar: niki atashfaraz
daf: harir shariat zadeh

Tracks
Tasnif Hilat Raha Kon ( Molana )
Daramad Shour ( Molana )
Avaz E Salmak ( Hafez )
 
Tasnif-e Baghe Rokhsarat ( Molana )
Tasnif Sheida Kojayi ( Araghi )
 
Avaz O Tasnif Zehi Eshgh ( Molana )-Avaz
 
Avaz O Tasnif Zehi Eshgh ( Molana )-Tasnif

Texte alternatif