انتخاب زبان : English

آفتاب
آواز : زهره کریم نیا
آهنگساز: مجيد درخشانی

{ ادامه مطلب }

نوع بشر
آواز : زهره کریم نیا
سنتور : عاصمه فندرسکی تنبک : منصوره پورمقدم

{ ادامه مطلب }

سفـــر صوفــي
سال:1380
خواننده : زهـره کريم نيا آهنگســاز : بهمــن پناهــي

{ ادامه مطلب }

زهــی عشــق
آواز : زهره کریم نیا

{ ادامه مطلب }

آوای صلح و دوستی
آواز : زهره کریم نیا
سه تار : الهام کاظمی
کمانچه : آساره شکارچی

{ ادامه مطلب }

soofi
soofi
soofi
soofi
soofi

وب سايت رسمی خانم کريم نيا آنلاين شد . | 12.10.1390

وب سايت رسمي خانم زهره کريم نيا ، خواننده ، آنلاين شد . از طريق اين وب سايت رسمی ،کاربران و دوستداران ايشان مي توانند از آخرين اخبار و رويدادها ی مربوطه مطلع شوند .

{ ادامه مطلب }